Inleiding

Welkom op WWW.EZAURA.COM (afgekort EZAURA)! Bij het gebruik van de diensten op de website EZAURA verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden beschikbaar via de hypertekst link. Daar de gebruiksvoorwaarden op elk moment kunnen wijzigen of worden aangevuld, raden wij de gebruikers van de EZAURA  site aan deze regelmatig te raadplegen.
Doorgaans is deze site op elk moment beschikbaar voor de gebruikers.
WWW.EZAURA.COM is een informatieve- en een verkoopssite via Internet van het bedrijf Atelier la Trouvaille Sarl gelegen op 4 Av Lt Col Broche  – 30210 Remoulins (France)
N° Tva  : FR 714 185 987 02. E-mail : contact@ezaura.com.

Inhoud

« Atelier la trouvaille sarl » besteedt de grootste zorg aan de creatie van de site EZAURA. Nochtans kan EZAURA BV de exacte juistheid van de informatie niet garanderen die gedeeltelijk het resultaat is van de vertaalde informatie, geleverd door onze fabrikanten.  De gepubliceerde gegevens op deze site hebben een puur informatief karakter.
Dit heeft als gevolg dat « Atelier la trouvaille sarl » alle verantwoordelijkheid afwijst betreffende de inhoud van de site of het gebruik ervan.

Aard van de aangeboden diensten

Via de site EZAURA verkoopt « Atelier la trouvaille sarl » uitsluitend de producten van VitaJuwel GmbH, Westpark, 18  te 88175 Scheidegg- Duitsland.

Opmaak van hypertekst linken

« Atelier la trouvaille sarl » laat, zonder voorafgaandelijke aanvraag, de creatie van linken toe (surface linking) die verwijzen naar de onthaalpagina van de site of naar alle andere pagina’s in haar geheel.  Daarentegen, het recht op iedere constructie met betrekking tot gedeeltelijke of gehele toevoeging op een Internet site die, zelfs gedeeltelijk, de exacte origine van de informatie verbergt of verwarring zou geven met betrekking tot de originele informatie (zoals framing ou in-lining) vereist de schriftelijke toelating van « Atelier la trouvaille sarl ».  Elke vraag die hierop betrekking heeft dient te gebeuren via mail naar contact@ezaura.com.

Intellectuele rechten

De informaties, logo’s tekeningen, handelsmerken, slogans enz die u worden aangeboden op de EZAURA  site zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, handelsmerkrecht, patentrecht, enz.)  Dit geldt eveneens voor de grondslagen die deel uitmaken van de website EZAURA.
Behoudens uitzonderlijke toestemming in dit verband door « Atelier la trouvaille sarl » of door de eventuele reclame-uitgever, is het u niet toegestaan om afwijkende werkstukken (geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de gepresenteerde elementen van de site) te wijzigen, te kopiëren, te verhuren, te ontlenen, te verkopen, te verdelen of te fabriceren.

Diversen

Elk geschil met betrekking tot de EZAURA site zal uitsluitend geregeld worden door het france recht.  Enkel de rechtbanken in frankrijk zijn gerechtigd in geval van geschil.