Inleiding

Welkom op WWW.EZAURA.COM (afgekort EZAURA)! Bij het gebruik van de diensten op de website EZAURA verklaart u zich akkoord met onze algemene voorwaarden beschikbaar via de hypertekst link. Daar de gebruiksvoorwaarden op elk moment kunnen wijzigen of worden aangevuld, raden wij de gebruikers van de EZAURA site aan deze regelmatig te raadplegen.

Doorgaans is deze site op elk moment beschikbaar voor de gebruikers. 

WWW.EZAURA.COM is een informatieve- en een verkoopssite via Internet van het bedrijf EZAURA BV, gelegen in de Louizalaan 523 – 1050 Brussel (België)

BTW-nummer : BE 0536 357 045. E-mail : info@ezaura.com.

Inhoud 

EZAURA BV besteedt de grootste zorg aan de creatie van de site EZAURA. Nochtans kan EZAURA BV de exacte juistheid van de informatie niet garanderen die gedeeltelijk het resultaat is van de vertaalde informatie, geleverd door onze fabrikanten.  De gepubliceerde gegevens op deze site hebben een puur informatief karakter.

Dit heeft als gevolg dat EZAURA BV alle verantwoordelijkheid afwijst betreffende de inhoud van de site of het gebruik ervan.

Aard van de aangeboden diensten

Via de site EZAURA verkoopt EZAURA BV uitsluitend de producten van VitaJuwel GmbH, Westpark, 18  te 88175 Scheidegg- Duitsland.

Opmaak van hypertekst linken

EZAURA BV laat, zonder voorafgaandelijke aanvraag, de creatie van linken toe (surface linking) die verwijzen naar de onthaalpagina van de site of naar alle andere pagina’s in haar geheel.  Daarentegen, het recht op iedere constructie met betrekking tot gedeeltelijke of gehele toevoeging op een Internet site die, zelfs gedeeltelijk, de exacte origine van de informatie verbergt of verwarring zou geven met betrekking tot de originele informatie (zoals framing ou in-lining) vereist de schriftelijke toelating van EZAURA BV.  Elke vraag die hierop betrekking heeft dient te gebeuren via mail naar info@ezaura.com.

Intellectuele rechten

De informaties, logo’s tekeningen, handelsmerken, slogans enz die u worden aangeboden op de EZAURA site zijn beschermd door het intellectueel eigendomsrecht (auteursrecht, handelsmerkrecht, patentrecht, enz.)  Dit geldt eveneens voor de grondslagen die deel uitmaken van de website EZAURA.

Behoudens uitzonderlijke toestemming in dit verband door EZAURA BV of door de eventuele reclame-uitgever, is het u niet toegestaan om afwijkende werkstukken (geheel of gedeeltelijk gebaseerd op de gepresenteerde elementen van de site) te wijzigen, te kopiëren, te verhuren, te ontlenen, te verkopen, te verdelen of te fabriceren.

Diversen

Elk geschil met betrekking tot de EZAURA site zal uitsluitend geregeld worden door het Belgisch recht.  Enkel de Brusselse rechtbanken zijn gerechtigd in geval van geschil.