PRIVACY VERKLARING

« L’Atelier la trouvaille sarl” neemt je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.
De verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt en bewaard door “Atelier la trouvaille sarl » waarvan de sociale zetel is gevestigd op 4 Av Lt Col Broche  – 30210 Remoulins (France)
Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de persoonsgegevens die je deelt met www.ezaura.com in het kader van een online aankoop of naar aanleiding van een beroep op onze dienst na verkoop, of bij de creatie of activatie van je account op www.ezaura.com.

Sommige gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van je activiteit op de website.

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen:
Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, aankoopgegevens, geconsulteerde artikels en navigatie op onze site,...
Wat doen we met je gegevens?

We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens. Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopsovereenkomst die we met jou hebben. Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen :
- Beheer van je aankopen en het leveren van de gevraagde diensten, zoals bijvoorbeeld levering..
- Om je te contacteren :
·         Naar aanleiding van een aankoop of in het kader van een contract kan je informatie ontvangen (bevestigen van je bestelling, informatie over het moment van levering, informatie over de opvolging van je contract, ... ).
·         We stellen je graag andere producten voor die je mogelijk ook interesseren.
·         Je wordt eveneens op de hoogte gehouden van de laatste nieuwigheden.

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerciële e-mails (zoals newsletters). Uitschrijven hierop is mogelijk via de link onderaan de mails die je van ons krijgt, of per e-mail (info@ezaura.com).


Deze gegevens worden gebruikt om het navigeren op onze website en het beheer van je bestellingen te vergemakkelijken door je gegevens vooraf in te vullen in het bestelformulier.



Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

« L’Atelier la trouvaille sarl” BV kan je gegevens delen met derden in het geval van het uitbesteden van bepaalde diensten :
- Partners die diensten verlenen in onze naam en op onze expliciete vraag. Bijvoorbeeld het uitvoeren van leveringen.

We waken erover dat deze externe partijen je gegevens verwerken op een veilige manier. Als je gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie zorgen we ervoor dat deze overdracht contractueel geregeld is, met garanties die minstens voldoen aan de Europese regelgeving.

Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens?
Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of te schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen. Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan contact@ezaura.com.

Wat doet « L’Atelier la trouvaille sarl” om mijn gegevens te beveiligen?
« L’Atelier la trouvaille sarl” verbindt er zich toe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een firewall en dat niet alle werknemers dezelfde interne toegangen hebben.

Kan deze Privacy Verklaring gewijzigd worden?
Deze Privacy Verklaring werd laatst herzien op 16/8/2021 en kan steeds aangepast worden. Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina vinden.