Water is niet enkel maar een verzameling van zuurstof- en waterstofatomen. Het is niet alleen H2O. Wetenschappers hebben ontdekt dat water een geheugen heeft, dat positief kan worden gestimuleerd door de bronnen van trillingen en energie. Bronnen zoals edelstenen in VitaJuwel-producten, bijvoorbeeld. Het frisse, zoete water heeft een subliem kristallig silhouet.

We vroegen het Oostenrijkse laboratorium HadoLife om foto's van water onder een microscoop te maken alvorens en nadat het met VitaJuwel was behandeld.  Ziehier is het resultaat:

Staaltje van eenvoudig kraanwater

Deze foto genomen door het laboratorium HadoLife (mede opgericht door Dr. Masaru Emoto) toont de waterkristallen van eenvoudig leidingwater dat onder een microscoop is onderzocht bij -30 ° C

Staaltje van behandeld water met VitaJuwel

Na 7 minuten een VitaJuwel fiool in water te hebben geplaatst, nam het HadoLife-laboratorium nog een foto onder een microscoop. Het laat op indrukwekkende wijze zien hoe waterkristallen positief worden beïnvloed door het effect van edelstenen in de VitaJuwel fiool.

De testen toonden aan:

VitaJuwel Gemstone Water heeft een kristallige structuur, vergelijkbaar met die van zuiver bronwater.